Tin nóng
THÀNH TÍCH CỦA BỆNH VIỆN TRONG CÁC NĂM QUA
Ngày: 06.12.2016

TỔNG HỢP THÀNH TÍCH CỦA BỆNH VIỆN TRONG CÁC NĂM

 

STT

Năm

Thành tích

Ghi chú

1

1996

Cờ thi đua UBND tỉnh

 

2

1997

Cờ thi đua UBND tỉnh

 

3

1998

Bằng khen Chính phủ

 

4

2000

- Danh hiệu Anh Hùng Lao Động

- Bằng khen UBND tỉnh

Theo quyết định khen thưởng số: 442/KT/CTN ngày 23/09/2000.

5

2001

Bằng khen  Bộ Y tế

 

6

2002

Bằng khen UBND tỉnh

 

7

2003

Bằng khen Bộ Y tế

 

8

2004

Cờ thi đua UBND tỉnh

 

9

2005

- Huân chương lao động hạng III

- Cờ thi đua xuất sắc

- Bằng khen Bộ Công An

 

10

2006

Tập thể lao động xuất sắc

 

11

2007

Tập thể lao động xuất sắc

 

12

2008

Cờ thi đua UBND tỉnh

 

13

2009

- Huân chương Lao động hạng II

- Cờ thi đua Bộ Y tế

- Cờ thi đua  UBND tỉnh

- Bằng khen Bộ Công an

 

14

2010

- Bằng khen nhì cụm thi đua

- Cờ Bộ Y tế

- Bằng khen BYT

- Cờ Tổng liên đoàn Lao động VN

 

 

2011

- Tập thể lao động xuất sắc (bằng khen UBND tỉnh)

- Bằng khen UBND tỉnh về phong trào ANTQ

 

  2012

- Bằng khen UBND tỉnh (hạng 3 khối)

Tập thể LĐXS

 
  2013

- Cờ thi đua

- Tập thể LĐXS

 

 

Đang Online: 1
Tổng truy cập: 16395